Fruta Planta Diet Site

הין והיאנג

המשך קריאה

הין והיאנג

מקצועות הלימודים בבית הספר התיכון ובכלל בכל מסגרת לימודים אפשרית כלשהי, ניתן לחלק את המקצועות הרבים לשניים: מקצועות הומאניים ומקצועות ריאלים. ניתן אפילו לתאר את החלוקה הזאת יתרה מכך, בין מדעי הרוח לבין מדעים מדויקים. הניגוד הזה שבין הרוח לבין היבשה הוא ניגוד שלא רק נמצא במסגרת הלימודים אלא נמצא בכל אספקט בחיינו, שניתן להגדיר אותם בכמה מילים שמסכמים את הנושא, הפוך על הפוך על הפוך. הניגודיות הזאת שבין החומר הגשמי לבין הנפשי, הרוחני היא ניגודיות משלימה, היא ניגודיות או קוטביות שנמצאת בכל. ניתן לראותה בכל יצירה שבנוף האדם הלוא הוא הטבע. מתמטיקה למשל, הוא מקצוע ריאלי וניתן לסווגו כמדע מדויק, למרות שיש מחקרים במתמטיקה שעדיין לא נמצא להם פתרון ולא ראו אור מזה הרבה זמן וזאת בגלל שלא הצליחו לפתור אותם ולהוכיח שהם אכן קיימים ונכונים, אז ככה שגם ללמוד מקצוע כזה הוא כמו ללמוד שפה חדשה, בנוסף לכך שהוא אמנם ריאלי אבל לא מדויק לגמרי. כל מקצוע שלומדים באקדמיה ובכלל במוסדות האקדמיה כמו המכללות והאוניברסיטאות, יכיל בתוכו את שני המרכיבים הללו רק בדמות תכנים שונים ומקצועות או קורסים שונים בתוך מקצוע העל. כלומר בחרתם ללמוד פסיכולוגיה נגיד, בתוך מקצוע העל הזה אתם תמצאו לימודים של קורסים כמו סטטיסטיקה, שיטות מחקר כמותי, ועוד נושאים מהתחום הריאלי, כמו דינים ומשפטים למשל. מהתחום ההומאני אתם תמצאו קורסים בנושא של פילוסופיה, היסטוריה, תרבות, לימודי מיינדפולנס ועוד מיני רבים שבאים להעשיר את הידע ולא מחליפים את מקצוע העל שבחרתם, גם אם נראה לכם שאין קשר, יהיה הקשר בין הקורס או הנושא, ההומאני או ריאלי, לבין המקצוע שבחרתם, לא משנה כמה הומאני או ריאלי המקצוע שבחרתם. תמיד המקצוע שאתם לומדים יהיה מורכב משני המרכיבים האלה שמהווים גם מרכיב חשוב בתיכון ובבית הספר היסודי שבהם לומדים מקצועות שונים ומגוונים וזאת על מנת להעשיר את הידע ולהקנות לתלמיד ידע נרכש נוסף, ואולי גם דרך להסתכל על החיים גם בצורה ריאלית עם רגליים על הקרקע וגם עם ראייה הומאנית רוחנית ולהסתכל על הכול מלמעלה. 

פרטים באתר ronithaimoff.co.il

Fruta Planta Diet Site

מקווים שנהנתם מהאתר שלנו

צור קשר